Hasses avkommor

Yanx's Mars "Hasse" har avkommor med följande kennlar

Dexline's födda 20210126, Dexline's Pixie Von Piraya

Lilla Aftonstjärnans födda 20210323, Nikki Kabri Team